OPLEIDINGEN

ONZE WERKWIJZE

Nadat in overleg is bepaald wat de inhoud van de opleiding wordt nemen wij graag alle voorbereidende werkzaamheden van u over. Er wordt o.a. contact gelegd met de docenten en de locatie. De continuiteit m.b.t. uitnodigingen, lesmateriaal en locatie worden door ons gewaarborgd.

Tijdens de opleiding zullen een of meerdere medewerkers van het Opleidingsburo ter plaatse aanwezig zijn om de opleiding te begeleiden en coördineren. Ter afsluiting wordt de evaluatie besproken.


OPDRACHTGEVERS